TEREZ® GT2
TEREZ® GT2

TEREZ® GT2 spojuje estetické a funkční designové nároky

04.01.2016

TEREZ® GT2 spojuje estetické a funkční designové nároky

Vynikající spektrum vlastností pro konstrukční prvky s vysokými požadavky na povrch.

Pod pojmem designový funkcionalismus se rozumí návrat estetických principů utváření, za kterými určuje forma účel použití.
Z toho vznikl také výraz „Form followsfunction“ („Funkce určuje tvar“). Vizuální design oproti tomu staví svoje těžiště na optice tvarově dokončených povrchových kvalit a estetice. Značí toto nějaký rozpor?

Plasty se již léta úspěšně věnují tématům lehkých staveb, stálosti, miniaturizaci a hospodářským výrobním procesům. Menší váha a vyšší funkční hustoty vedou k vyšším funkčním možnostem pro uživatele. Požadavky na plasty, které mají být použity, jsou na základě požadované preciznosti mimořádně velké. Je třeba, aby splňovaly nároky na vysokou rozměrovou stabilitu a zatékavost.
Zároveň nabízí vysoce modulární materiály výtečné spektrum vlastností a jsou vhodné pro inovativní řešení.

Dají se ale vizuální a funkční designové nároky vyřešit plastem? Ať již oblečení, domácnost, automobil nebo také průmyslové aplikace - všichni mají jedno společné: musí odpovídat aktuálním designovým trendům.
Plasty musí modelovat i nejjemněji strukturované povrchy stejně tak dobře, jako povrch s vysokým leskem. Všechny tyto požadavky stojí u mnohých plastů v přímém rozporu.
Konstrukční prvky vyžadují vysoké stupně vyztužení, které se mohou negativně projevit na kvalitách povrchů.

Nová produktová řada TEREZ® GT2 je dobrým základem pro řešení těchto požadavků. TEREZ® GT2 je částečně aromatický polyamid, který nabízí výborné spektrum vlastností pro konstrukční prvky s vysokými požadavky na povrch.

Vergleich Fließweglängen

Funkční designové nároky

Vysoká pevnost a houževnatost

TEREZ® GT2 je dostupný s obsahem skelných vláken až do 60%. Ve srovnání s běžnými polyamidy se u stejného stupně vyztužení skelnými vlákny ukazuje výhoda v tuhosti - již v čerstvě lisovaném stavu. Zatímco PA6 nebo PA66 po kondiciování vykazují propad v tuhosti až do 40%, zůstávají charakteristická data pro TEREZ® GT2 konstantní. Produkt je tak nezávislý na okolních klimatických podmínkách a nabízí tak dodatečnou rezervu při vysokých mechanických zatíženích.

Vysoká rozměrová stabilita

Absorpce vody materiálem TEREZ® GT2 se pohybuje na velmi nízké úrovni. Pro TEREZ® GT2 300 HG 50 s 50% vyztužením skelnými vlákny činí absorpce vody při skladování ve vodě a 23°C jen 0,55%. Polyamid PA6 GF 50 vykazuje za stejných podmínek osminásobně vyšší absorpci vlhkosti. Na rozdíl od PA 6 GF 50 je tak rozměrová změna u TEREZ® GT2, podmíněná absorpcí vlhkosti, zanedbatelná. Dalším faktorem, který přispívá ke zlepšené rozměrové stability, je snížená hladina smršťování a deformace. Smršťování materiálu TEREZ® GT2 300 HG 50 se zmenšuje ve směru toku a příčně ke směru toku o cca 30 - 40%.

Vergleich Zug-E-Modul

Vizuální designové nároky

Zatékavost/povrchová kvalita

TEREZ® GT2 se vyznačuje výbornou zatékavostí. Při tloušťce stěny 2 mm je možné při teplotě hmoty o 270°C a teplotě stěny nástroje o 100°C dosáhnout délek zatečení až do 400 mm. Zvýšení teploty zpracování na 300°C vede k dalšímu posunu v zatékavosti.
PA 66 GF 50 vykazuje za stejných podmínek zpracování hladinu zatékavosti jen o 60%. I přes vysoký stupeň vyztužení materiálu TEREZ® GT2 300 HG 50 mohou být naplněny tloušťky stěn od 0,5 mm až do délky 90 mm.
Na základě velmi dobré zatékavosti je možné velice dobře lisovat jemné struktury, ale také vysoce lesklé povrchy. Vysoce lesklých povrchů se dosáhne teplotami nástrojů o 120°C v kombinaci s vysokými vstřikovacími rychlostmi.

Vlastnosti produktové řady TEREZ® GT2 tak nabízí velký potenciál pro použití v aplikacích lehkých konstrukcí, při současně vysokých nárocích na rozměrovou stabilitu. Nároky na funkci a kvality povrchů tak již nebudou nutně v rozporu.

Vergleich Wasseraufnahme

Vlastní značku TEREZ produkuje naše dceřiná společnost TEREZ PERFORMANCE POLYMERS:


Autor:

Goran Brkljac

Technischer Leiter

TER Plastics POLYMER GROUP

Naši partneři

Aquapak
Aquapak
Beschreibung Banner
Envalior
Envalior
Beschreibung Banner
Roehm
Roehm
Beschreibung Banner
Total
Total
Beschreibung Banner
Vorlage Banner
Vorlage Banner
Beschreibung Banner
 
 
Aquapak
Beschreibung Banner
1
2
3
4
Envalior
Beschreibung Banner
5
6
7
8
9
Roehm
Beschreibung Banner
10
11
12
13
14
Total
Beschreibung Banner
15
Vorlage Banner
Beschreibung Banner
16