Ochrana dat
Ochrana dat
Google Analytics für diese Seite deaktivieren
Google Analytics wurde für diese Seite deaktiviert.

Těší nás Vaše návštěva na našich internetových stránkách.Ochrana Vašeho soukromí má u nás vysokou prioritu. Bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a držíme se striktně pravidel zákonů o ochraně dat. Osobní údaje jsou na těchto internetových stránkách shromažďovány pouze v technicky nutném rozsahu. Následně Vás budeme informovat o typu, zacházení a účely shromažďování, zpracovávání a využití Vašich osobních údajů v souvislosti s použitím našich internetových stránek.

Osobní údaje

Osobní údaje ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) jsou jednotlivými údaji o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby (dotčená osoba), např. tedy její občanské jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození.

Shromažďování a zpracovávání dat

Při vyvolání našich internetových stránek ukládáme mimo jiné dočasně všeobecné technické informace, jako např. Vámi používaný software a hardware, IP adresu dotazujícího počítače, internetovou stránku, z které nás navštívíte, vyvolané stránky, jakož i datum včetně času a doby trvání Vaší návštěvy. Tyto informace jsou námi v anonymní podobě staticky vyhodnocovány a použity výlučně ke zlepšení atraktivity, obsahů a funkčnosti našich internetových stránek.

Další osobní údaje, jako např. e-mailová adresa, jméno, adresa, jsou shromažďovány pouze tehdy, když tyto údaje uvedete dobrovolně v rámci dotazování prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Sdělení těchto údajů z Vaší strany probíhá výlučně na dobrovolném základě a s Vaším souhlasem. Tímto způsobem získané osobní údaje použijeme výlučně k účelu, k jakému jste nám Vaše údaje přenechali, tedy např. za účelem korespondence v souvislosti s Vaším dotazem nebo s realizací smlouvy. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou údaje použity k žádnému jinému účelu. Samozřejmě můžete Váš souhlas kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. K tomuto účelu nám, prosím, zašlete krátký e-mail na: info[at]terhell.de

Předávání údajů třetím osobám

K předávání Vašich údajů třetím osobám nedochází, ledaže bychom k tomu byli povinni ze zákona. Pokud se s Vašimi osobními údaji dostanou do kontaktu externí poskytovatelé služeb, zajistili jsme prostřednictvím právních, technických a organizačních opatření a pravidelných kontrol, aby tito poskytovatelé dodržovali předpisy zákona o ochraně dat.

Cookies

Za účelem statistického vyhodnocení používáme cookies. Cookies jsou soubory, které se ukládají na pevném disku Vašeho počítače a slouží k usnadnění navigace. Zabraňují tomu, aby při každém použití nemusely být potřebné údaje opět znovu zadány. Cookies nám pomáhají přizpůsobit naše internetové stránky přesně Vašim požadavkům, např. jazyk nebo upřednostňované oblasti zájmu. Pokud si toto nepřejete, stačí ve Vašem prohlížeči pouze vypnout ukládání cookies. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky, nabízí avšak možnost zakázat soubory cookies nebo zobrazit oznámení před jejich uložením.
Jak toto vše detailně funguje, naleznete v návodu Vašeho výrobce prohlížeče.

Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, nástroj pro analýzu webu od Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho použití internetových stránek. Informace o Vašem použití těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy), vytvořené pomocí cookies, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho použití internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stráneka internetu. Google přenese tyto informace eventuálně i na třetí osoby, pokud to je předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto informace z pověření společnosti Google. Google nebude Vaší IP adresu v žádném případě spojovat s jinými daty od Google. Instalaci souborů cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; poukazujeme však na to, že v tomto případě nebude popřípadě možné využívat v plném rozsahu všechny funkce těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů shromážděných o Vás prostřednictvím Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Shromažďování a používání Vaší IP adresy můžete kdykoli s účinkem do budoucna zrušit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Poukazujeme na to, že na těchto internetových stránkách byl Google Analytics-kód rozšířen o kód"gat._anonymizeIp();" a že IP adresy tak jsou zpracovávány pouze ve zkrácené formě, aby byla vyloučena přímá osobní vazba.

Bezpečnost dat

Za účelem ochrany Vašich, u nás uložených osobních údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme učinili rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření.Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému vývoji. Naši pracovníci jsou pravidelně školeni a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o získaných údajích.

Právo na informace a veřejný registr zpracování osobních údajů

Na žádost Vám dle platného práva písemně sdělíme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme uložené.Na základě právních ustanovení máte navíc právo na opravu, zablokování a smazání těchto osobních údajů.V našem veřejném registru zpracování osobních údajů jsme shrnuli údaje podle § 4e spolkového zákona o ochraně dat (BDSG), který Vám náš pracovník pověřený ochranou dat rád na přání zpřístupní.

Pracovník pověřený ochranou dat

Pokud máte otázky ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na naše pracovníky pověřené ochranou dat, kteří jsou Vám k dispozici pro žádosti o informace, návrhy nebo stížnosti v souvislosti se shromažďováním a zpracováváním Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje externího
pracovníka pověřeného ochranou dat:

Osobní/důvěrné
Pan Dr. Klaus zu Hoene
Intersoft consulting services AG
Frankenstraße 18a
20097 Hamburg

E-mail: khoene[at]intersoft-consulting.de

 

Naši partneři

Aquapak
Aquapak
Beschreibung Banner
Envalior
Envalior
Beschreibung Banner
Roehm
Roehm
Beschreibung Banner
Vorlage Banner
Vorlage Banner
Beschreibung Banner
Vorlage Banner
Vorlage Banner
Beschreibung Banner
 
 
Aquapak
Beschreibung Banner
1
2
3
4
Envalior
Beschreibung Banner
5
6
7
8
9
Roehm
Beschreibung Banner
10
11
12
13
14
Vorlage Banner
Beschreibung Banner
15
Vorlage Banner
Beschreibung Banner
16
 

© POLYMER FORUM    www.polymer-forum.cz